Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Radziszewie

rok szkolny 2018/2019

 1. Beata Wójcik - dyrektor szkoły

 2. Bańska Marta - oddział przedszkolny

 3. Czajkowska Agata - j. niemiecki

 4. Chatłas Andrzej - matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe

 5. Dałkowska Paulina - przyroda, biologia, doradztwo zawodowe

 6. Felicka Bożena - edukacja wczesnoszkolna, logopedia

 7. Gierek Katarzyna - religia

 8. Jacyk Magdalena - wych. fizyczne, zajęcia komputerowe

 9. Jonasik Robert - historia, WOS

 10. Kluza - Howil - fizyka

 11. Kotowski Artur - technika, edukacja dla bezpieczeństwa

 12. Kuźniecow - Konieczna - j. angielski

 13. Majzner Urszula - edukacja wczesnoszkola, pedagog

 14. Romanowicz Jolanta- edukacja wczesnoszkolna, religia

 15. Siwek Jolanta - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia świetlicowe

 16. Staniec Katarzyna - świetlica

 17. Tobolska Aleksandra - geografia, chemia

 18. Wiater Mariola - j. polski

 19. Zajkowska Grażyna - muzyka, plastyka, zajęcia świetlicowe, WDŻ

 20. Zimnoch Teresa - biblioteka