Rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 1. Księga ewidencji uczniów
 2. Księga uczniów
 3. Arkusze ocen
 4. Dzienniki lekcyjne
 5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 6. Ewidencja legitymacji szkolnych
 7. Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego
 8. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 9. Zarządzenia dyrektora szkory
 10. Decyzje dyrektora szkoły
 11. Komunikaty dyrektora szkoły
 12. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 13. Listy pracowników
 14. Akta osobowe pracowników
 15. Akta osobowe byłych pracowników
 16. Ewidencja urlopowa
 17. Ewidencja chorobowa
 18. Kartoteki wynagrodzeń
 19. Dokumentacja finansowo-ksiegowa
 20. Księgi inwentarzowe

Nazwa: archiwum dokumentacji szkolnej
Komórki prowadzące: sekretariat, kadry,'księgowość, dyrektor szkoły.

Sposoby i zasady udostępniania danych:
Archiwa udostępniane są organom uprawnionym w godzinach pracy szkoły.