Szkoła Podstawowa w Radziszewie
im. Małych Zesłańców Sybiru
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Organy Szkoły
MENU
Organy Szkoły

Organami Szkoły Podstawowej  w Radziszewie

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie