Szkoła Podstawowa w Radziszewie
im. Małych Zesłańców Sybiru
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Organy Szkoły » Rada Rodziców
MENU
Rada Rodziców

RADA RODZICÓW


Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią oddziałowe rady rodziców.

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.
 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie